Paula Stankowska

kierownik działu ds. ochrony środowiska - specjalista ds. sprzedaży

Patrycja Sabat

geodeta - kierownik działu prac prawnych

Michał Piątkowski

młodszy specjalista ds. projektów fotowoltaicznych

Mateusz Miernik

doradca handlowo-techniczny

Klaudia Drozdzowska

dyrektor ds. rozwoju projektów fotowoltaicznych

Karolina Kucharczyk

asystent geodety

Jakub Kryniewski

geodeta - kierownik działu prac terenowych

Jakub Fałdziński

asystent geodety

Hubert Domagała

geodeta - kierownik działu fotogrametrii

Anna Sosińska

geodeta - kierownik działu prac sytuacyjno-wysokościowych

Michał Łaszek

Członek Zarządu

Dawid Sosiński

Członek Zarządu

Piotr Michta

Członek Zarządu

Bartosz Sosiński

Członek Zarządu