Jakub Kryniewski

geodeta - kierownik działu prac terenowych