fbpx

Brak produktów w koszyku.

PŁATNOŚĆ

1. Płatność następuje w formie i terminie ustalonym między stronami. W braku odmiennych ustaleń klient jest zobowiązany do zapłaty przelewem na konto podane na fakturze i w terminie tam wskazanym.

2. Usługodawca może udostępnić na stronie internetowej formularz opcji płatności i dostawy. W takim wypadku zaznaczenie przez klienta odpowiednich opcji w formularzu ma moc równą uzgodnieniu między stronami.

DOSTAWA

1. Usługodawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest zobowiązany dostarczyć klientowi towar będący przedmiotem umowy sprzedaży wolny od wad.

2. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem dostawcy na wskazany w zamówieniu adres, niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

3. W braku odmiennych ustaleń koszt dostawy ponosi klient.

4. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki usługobiorca ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

5. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru po przedpłacie. Odbioru można dokonać w biurze usługodawcy w dni robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na stronie internetowej sklepu, po wcześniejszym ustaleniu z usługodawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

6. Usługodawca przesyła wyłącznie na podany przez klienta w formularzu zamówienia adres e-mail, fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.

7. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do sklepu Internetowego przez dostawcę, usługodawca skontaktuje się z klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając z nim ponownie termin i koszt dostawy.