fbpx
USŁUGI DODATKOWE

Pomiary i przeglądy elektryczne

Oferta

Pomiary i przeglądy elektryczne

Pomiary instalacji elektrycznej
 • Rezystancja izolacji,
 • Rezystancja uziemienia,  
 • napięcia DC,
 • napięcia AC
 • Sprawdzenie polaryzacji
 • Pomiar ciągłości przewodów
 • Pomiar rezystancji uziemienia
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiar napięć i prądów łańcuchów modułów
 • Pomiar rezystancji izolacji przewodów strony AC i DC
Przegląd okresowy techniczny instalacji fotowoltaicznej
 • Pomiar instalacji elektrycznej,
 • Diagnostyka Kamerą termowizyjną
Pomiary instalacji fotowoltaicznej
Pomiary stacji i przeglądy stacji transformatorowych
Przegląd farm fotowoltaicznych

Chętnie porozmawiamy

Energia odnawialna to przyszłość. Zbudujmy ją razem!