Co więcej?

Usługi dodatkowe

Oferta

Nasz zespół dzięki swojemu doświadczeniu ma ogromny potencjał, oprócz usług, które omówiliśmy w innych działach, możemy zająć się takze innymi obszarami.

Kafarowanie konstrukcji pod farmy PV.

Wykonujemy usługi wbijania konstrukcji stalowych, głównie pod farmy fotowoltaiczne. Prawidłowe wykonanie elementów fundamentowych wpływa na żywotność wszystkich elementów konstrukcji oraz modułów.

W naszym parku samojezdnych maszyn gąsienicowych znajdują się :maszyny z firmy Gayk oraz kafar samojezdny KB-2G.

Wykorzystywane przez nas maszyny gąsienicowe do wbijania pali są w stanie dojechać w nawet trudno dostępne lokalizacje.

Pomiary instalacji elektrycznej
 • Rezystancja izolacji,
 • Rezystancja uziemienia,  
 • napięcia DC,
 • napięcia AC
 • Sprawdzenie polaryzacji
 • Pomiar ciągłości przewodów
 • Pomiar rezystancji uziemienia
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiar napięć i prądów łańcuchów modułów
 • Pomiar rezystancji izolacji przewodów strony AC i DC
Przegląd okresowy techniczny instalacji fotowoltaicznej
 • Pomiar instalacji elektrycznej,
 • Diagnostyka Kamerą termowizyjną
Pomiary instalacji fotowoltaicznej
Pomiary stacji i przeglądy stacji transformatorowych
Przegląd farm fotowoltaicznych

Pomiary i przeglądy

Inspekcje dronem instalacji fotowoltaicznych

Badania termowizyjne modułów fotowoltaicznym dronem wyposażonym w kamerę termowizyjną to skuteczny sposób na ich diagnostykę, niezbędną do utrzymania instalacji na wysokim poziomie sprawności przez wiele lat.

Wszystkie pomiary oraz badania termowizyjne wykonujemy profesjonalnym sprzętem:
DRON MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL

Inspekcje dronem modułów fotowoltaicznych umożliwia wykrycie takich wad instalacji jak:

 • hot-spoty (nadmiernie nagrzewające się obszary spowodowane defektami czy mikropęknięciami. Hot-spoty wpływają na spadek efektywności modułu oraz jego przyspieszone zużycie. W skrajnych przypadkach grozi również uszkodzeniem modułu, jak również zapłonem instalacji.
 • mechaniczne uszkodzone panele
 • zacienienia modułów
 • problemy z połączeniem się modułów do systemu
 • pęknięcia paneli
 • zanieczyszczenia (np. pył, brud, ptasie odchody, igliwia i liście)

Dzięki zastosowaniu drona z kamerą termowizyjną i wykryciu nieprawidłowości można szybko podjąć działania serwisowe  i zachować uzyski z farmy fotowoltaicznej na wysokim poziomie.

Farma fotowoltaiczna

Budowa farmy fotowoltaicznej jest opłacalną inwestycją, która przyniesie Inwestorowi zwrot w przeciągu 6-7 lat. Nasz Dział Projektowy oraz Dział Realizacji usprawnią prace związane z powstawaniem farmy. Zajmiemy się wszystkimi formalnościami tak, aby cały proces inwestycyjny przebiegł pomyślnie.

W ramach kompleksowej obsługi nasz zespół inżynierów zapewni wsparcie na każdym etapie realizacji Inwestycji:

ETAP 1 – KONCEPCJA I ANALIZA EKONOMICZNA INWESTYCJI:
 • Projekt koncepcyjny
 • Doradztwo w sprawie opłacalności inwestycji
ETAP 2 – UZYSKANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH NIEZBĘDNYCH DO BUDOWY FARMY
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
 • Decyzja o warunkach zabudowy/MPZP
 • Warunki przyłączenia do sieci OSD
 • Decyzja pozwolenia na budowę
ETAP 3 – WYKONAWSTWO
 • Projekt Wykonawczy
 • Budowa elektrowni fotowoltaicznej
 • Wykonanie pomiarów i uruchomienie
 • Przeprowadzenie procedur odbiorowych elektrowni z Zakładem Energetycznym
 • Uzyskanie koncesji URE na produkcję energii elektrycznej
ETAP 4
 • Obsługa zdalna farmy fotowoltaicznej i serwis

Generalne wykonawstwo farm PV.

Chętnie porozmawiamy

Energia odnawialna to przyszłość. Zbudujmy ją razem!