fbpx
Co więcej?

Usługi dodatkowe

Oferta

Nasz zespół dzięki swojemu doświadczeniu ma ogromny potencjał, oprócz usług, które omówiliśmy w innych działach, możemy zająć się takze innymi obszarami.

signal-2023-05-25-112055_002

Centrum szkoleniowe

Nasze nowoczesne centrum szkoleniowe zostało wyposażone w instalację pompy ciepła,
zamontowaną z zachowaniem wszystkich wytycznych producenta. W tym celu wykorzystaliśmy:

 • Pompa ciepła FoxAIR Green Line 9kW
 • Hydrobox
 • Zaawansowany sterownik FoxTouch

Dzięki takiemu rozwiązaniu uczestnicy szkoleń mają możliwość praktycznego zapoznania się z techniką instalacyjną oraz odpowiednim doborem pomp ciepła Fox AIR. Naszym celem jest umożliwienie instalatorom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do świadczenia doskonałej jakości usług dla swoich klientów.       

Wierzymy, że ciągłe szkolenia i rozwój edukacyjny jest kluczowy, aby być na czele branży. Dołącz do naszych darmowych szkoleń i odkryj możliwości, jakie oferują pompy ciepła. 

W celu zapisania się na najbliższe szkolenie zadzwoń pod nr: 516493439.

Pomiary instalacji elektrycznej

 • Rezystancja izolacji,
 • Rezystancja uziemienia,
 • napięcia DC,
 • napięcia AC
 • Sprawdzenie polaryzacji
 • Pomiar ciągłości przewodów
 • Pomiar rezystancji uziemienia
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiar napięć i prądów łańcuchów modułów
 • Pomiar rezystancji izolacji przewodów strony AC i DC

Przegląd okresowy techniczny instalacji fotowoltaicznej

 • Pomiar instalacji elektrycznej,
 • Diagnostyka Kamerą termowizyjną

Pomiary instalacji fotowoltaicznej

Pomiary stacji i przeglądy stacji transformatorowych

Przegląd farm fotowoltaicznych

Projekt bez nazwy (9)

Pomiary i przeglądy

Inspekcje dronem instalacji fotowoltaicznych

Badania termowizyjne modułów fotowoltaicznym dronem wyposażonym w kamerę termowizyjną to skuteczny sposób na ich diagnostykę, niezbędną do utrzymania instalacji na wysokim poziomie sprawności przez wiele lat.

Wszystkie pomiary oraz badania termowizyjne wykonujemy profesjonalnym sprzętem:
DRON MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL

Inspekcje dronem modułów fotowoltaicznych umożliwia wykrycie takich wad instalacji jak:

 • hot-spoty (nadmiernie nagrzewające się obszary spowodowane defektami czy mikropęknięciami. Hot-spoty wpływają na spadek efektywności modułu oraz jego przyspieszone zużycie. W skrajnych przypadkach grozi również uszkodzeniem modułu, jak również zapłonem instalacji.
 • mechaniczne uszkodzone panele
 • zacienienia modułów
 • problemy z połączeniem się modułów do systemu
 • pęknięcia paneli
 • zanieczyszczenia (np. pył, brud, ptasie odchody, igliwia i liście)

Dzięki zastosowaniu drona z kamerą termowizyjną i wykryciu nieprawidłowości można szybko podjąć działania serwisowe  i zachować uzyski z farmy fotowoltaicznej na wysokim poziomie.

Farma fotowoltaiczna

Budowa farmy fotowoltaicznej jest opłacalną inwestycją, która przyniesie Inwestorowi zwrot w przeciągu 6-7 lat. Nasz Dział Projektowy oraz Dział Realizacji usprawnią prace związane z powstawaniem farmy. Zajmiemy się wszystkimi formalnościami tak, aby cały proces inwestycyjny przebiegł pomyślnie.W ramach kompleksowej obsługi nasz zespół inżynierów zapewni wsparcie na każdym etapie realizacji Inwestycji:

ETAP 1 – KONCEPCJA I ANALIZA EKONOMICZNA INWESTYCJI:

 • Projekt koncepcyjny
 • Doradztwo w sprawie opłacalności inwestycji

ETAP 2 – UZYSKANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH NIEZBĘDNYCH DO BUDOWY FARMY

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
 • Decyzja o warunkach zabudowy/MPZP
 • Warunki przyłączenia do sieci OSD
 • Decyzja pozwolenia na budowę

ETAP 3 – WYKONAWSTWO

 • Projekt Wykonawczy
 • Budowa elektrowni fotowoltaicznej
 • Wykonanie pomiarów i uruchomienie
 • Przeprowadzenie procedur odbiorowych elektrowni z Zakładem Energetycznym
 • Uzyskanie koncesji URE na produkcję energii elektrycznej

ETAP 4

 • Obsługa zdalna farmy fotowoltaicznej i serwis

Generalne wykonawstwo farm PV.

Chętnie porozmawiamy

Energia odnawialna to przyszłość. Zbudujmy ją razem!