Hubert Domagała

geodeta - kierownik działu fotogrametrii